Gledai Tv – Гледай онлайн българска и чуждестранна телевизия.Уведомление за нарушение
Нашата политика е да реагираме на ясни уведомления за предполагаемо нарушение на авторско право, които отговарят на Закона за цифрово милиениумско авторско право. Освен това, ние ще прекратим незабавно и без уведомление профилите на онези, които определим като “повтарящи нарушители”. Ако сте собственик на авторско право или техен агент и смятате, че някакво съдържание, хоствано на нашия уебсайт (http://www.bg-gledai.video), нарушава вашите авторски права, може да подадете уведомление съгласно Закона за цифрово милиениумско авторско право (“DMCA”), предоставяйки на определения за авторско право агент на Gledai TV следната информация в писмена форма (моля, консултирайте се с вашия юридически съветник или вижте 17 U.S.C. Section 512(c)(3), за да потвърдите тези изисквания):

– Физическа или електронна подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на ексклузивно право, което предполагаемо е нарушено.
– Идентификация на авторското произведение, по което се твърди, че е нарушено, или, ако множество авторски произведения на уебсайта на Gledai TV са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този сайт.
– Идентификация на материала, по който се твърди, че е нарушен или е обект на нарушителна дейност и който трябва да бъде премахнат или до който достъпът трябва да бъде деактивиран, и информация, достатъчно разумна, за да позволи на Gledai TV да локализира материала. Предоставянето на URL адреси в тялото на електронната поща е най-добрият начин да ни помогнете да намерим съдържанието бързо.
– Информация, достатъчно разумна, за да позволи на Gledai TV да се свърже с жалещата се страна, като адрес, телефонен номер и, ако е възможно, електронна поща, на която може да се свърже жалещата се страна.
– Изявление, че жалещата се страна има добра вяра, че използването на материала по начина, по който се жалва, не е разрешено от собственика на авторското право, неговия агент или закона.
– Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под наказание по присъда, че жалещата се страна е упълномощена да действа от името на собственика на ексклузивно право, което предполагаемо е нарушено.

Моля, обърнете внимание, че според раздел 512(f) от DMCA всяко лице, което знае умишлено представя материално неправилно, че материалът или дейността е нарушителска, може да бъде подложено на отговорност.

Насрещно уведомление
Ако решите да ни изпратите насрещно уведомление, за да бъде ефективно, то трябва да бъде писмено съобщение, включващо следното (моля, консултирайте се с вашия юридически съветник или вижте 17 U.S.C. Section 512(g)(3), за да потвърдите тези изисквания):

– Физическа или електронна подпис на абоната.
– Идентификация на материала, който е бил премахнат или до който е бил деактивиран достъпът и мястото, на което материалът се появил преди да бъде премахнат или деактивиран достъпът до него.
– Изявление под наказание по присъда, че абонатът има добра вяра, че материалът е премахнат или достъпът до него е деактивиран в резултат на грешка или грешна идентификация на материала, който трябва да бъде премахнат или до който трябва да бъде деактивиран достъпът до него.
– Името, адресът и телефонният номер на абоната и изявление, че абонатът се съгласява с юрисдикцията на федералния окръжен съд за съдебния окръг, в който се намира адресът, или ако адресът на абоната е извън Съединените щати, за всеки съдебен окръг, в който може да бъде намерен Gledai TV, и че абонатът ще приеме обслужването от страна на лицето, предоставило уведомление по параграф (c)(1)(C) или агент на такова лице.

Моля, обърнете внимание, че според раздел 512(f) на Закона за авторско право всяко лице, което знае умишлено да представи материално неправилно, че материалът или дейността са премахнати или деактивирани по грешка или грешна идентификация, може да бъде подложено на отговорност.

Определен агент за авторско право
Определеният агент за авторско право на Gledai TV за приемане на уведомления и контър-уведомления за твърдени нарушения може да бъде достигнат по следния начин: [email protected]. Вие признавате, че ако не изпълните всички изисквания на този раздел, вашето уведомление по DMCA може да не бъде валидно.